Full-Stack პროგრამები

საუკეთესო სასწავლო გარემო, სუპერ მენტორები და მხარდაჭერა დასაქმების ბაზარზე

BitCamp

გინდა ისწავლო პროგრამირება?

უფასო

🔥 დაწყება

აღწერა

 • პროგრამირების საფუძვლები
 • ვებ დეველოპმენტის საფუძვლები
 • Front-End - ის საფუძვლები
 • Back-End - ის საფუძვლები
 • 3 წლიანი წარმატების ისტორია დასაქმების ბაზარზე.

BitCamp LITE

საუკეთესო სასწავლო გარემო.

300ლ /თვეში

🚀 რეგისტრაცია

აღწერა

 • შენი ტემპით
 • ტუტორების მომსახურება
 • პრიორიტეტული წვდომა პრემიუმ ლექციებზე
 • დავალებები და პროექტები პორთფოლიოს გასამდიდრებლად
 • წვდომა Discord სერვერზე: ონლაინ სამუსაო სივრცე და ახალი კონტაქტები ტექნოლოგიების სფეროში
 • დახმარება დასაქმებაში: რეზიუმეს მომზადება, პოზიციების შერჩევა, რჩევები და კონსულტაცია როგორც გლობალურ ისე ქართულ ბაზარზე.
 • რეკომენდაცია კომპანიებში გამორჩეულად შრომისმოყვარე LITE წევრებისთვის.

BitCamp PLUS

ბრძოლა მენტორთან ერთად!

600ლ /თვეში

🚀 რეგისტრაცია

აღწერა

 • შენი ტემპით
 • მოიცავს ყველაფერს LITE - დან
 • პროფესიონალი მენტორის მომსახურება
 • მზადება ინტერვიუსთვის
 • რეკომენდაციის გაწევა სხვა და სხვა კომპანიებში

BitCamp PRO

სუპერ ინტენსიური.

900ლ /თვეში

🚀 რეგისტრაცია

აღწერა

 • სუპერ ინტენსიური ტემპით
 • მოიცავს ყველაფერს LITE - იდან და PLUS - იდან
 • მზადება ინტერვიუსთვის + Mock ინტერვიუები
 • მუდმივი მხარდაჭერა დაწყებიდან დასაქმებამდე და შემდეგ
 • დახმარება გლობალურ ბაზარზე გასვლაში

რა მოხდება 6 თვის განმავლობაში?

დეტალურად გაეცანი ჩვენი ბუთქემფის სილაბუსს - 30 კვირიანი გზა შენი ახალი კარიერის დასაწყებად 👇

კვირა 1

შესავალი ვებ-დეველოპმენტში

 • რა არის ვები?
 • როგორ მუშაობს ინტერნეტი?
 • რა არის ვებ-დეველოპმენტი?
კვირა 2

შესავალი პროგრამულ ინჟინერიაში

 • რა არის პროგრამირება? 
 • როგორ მუშაობს პროგრამისტი? 
 • რა განსხვავებაა Back-End - სა და Front-End - ს შორის?
კვირა 3

HTML - ის საფუძვლები

 • რა არის HTML?
 • ისტორია, საფუძვლები, ელემენტები, სტრუქტურა, ცხრილები.
 • რას ნიშნავს სემანტიკური HTML?
კვირა 4

CSS - ის საფუძვლები და Box Model

 • სელექტორები
 • Box მოდელი
 • ელემენტების პოზიციონირება

 

კვირა 5

ედიტორები და გარემოები

 • ედიტორები
 • დეველოპმენტი ლოკალურად
 • ჰოსტინგი და ნამუშევრების გამოქვეყნების სხვადასხვა ხერხები
კვირა 6

CSS - საუკეთესო პრაქტიკები

CSS - საუკეთესო პრაქტიკები და CSS არქიტექტურის სხვადასხვა მიდგომები

კვირა 7

Responsive დიზაინი და CSS

 • რა არის Media Queries?
 • რა არის Grid - ები?
 • რა არის Flexbox?
კვირა 8

შესავალი JavaScript - ში

 1. ცვლადები ფუნქციები, მასივები
 2. პირობითი ოპერატორები, სკოუპი, ციკლები
 3. დებაგინგი და კიდევ ბევრი რამ JavaScript - ზე
კვირა 9

Git - და source control სისტემები

 • შესავალი Git - სა და source control სისტემებში
 • Github - ის გამოყენება და კოლაბორაცია
კვირა 10

პროგრამირება და ინტერაქცია ბროუზერში

 • მომხმარებელთან ურთიერთობისთვის საჭირო მექანიზმების გაცნობა
 • DOM
 • HTML ელემენტების მანიპულაცია
 • ფორმები
კვირა 11

შესავალი Javascript - ში II:

 • კლასები
 • მოდულები
 • შეცდომების მართვა
კვირა 12

შესავალი ტესტირებაში

TDD და შესაბამისი იარაღების გაცნობა/ათვისება;

კვირა 13

ვებსერვერები და JavaScript

 • HTTP & JS: HTTP - ის საფუძვლები და JavaScript - ში მისი გამოყენების გზები
 • ასინქრონულობა და შესაბამისი იარაღები
კვირა 14

შესავალი React - ში

 • ვირტუალური DOM
 • თემფლეითები, კომპონენტები და JSX
 • React აპლიკაციების გამართვა/დეფლოიმენთი სერვერზე
კვირა 15

React - ნაწილი II

 • ინტერაქცია კომპონენტებს შორის
 • ჰუკები
 • როუტერი
 • კომპონენტების ტესტირება
 • Storybook - ები
   
კვირა 16

Git - ნაწილი II

 • ბრენჩინგი
 • რეპოზიტორიის მენეჯმენტი
 • კოლაბორაცია და Pull Request - ები
კვირა 17

შესავალი Backend დეველოპმენტში

 • რა არის Back-End დეველოპმენტი,
 • Node.js - ის საწყისები
 • მოდულების მენეჯმენტი
 • Express.js - ის გაცნობა
 • როუტები
 • შექმენი საკუთარი ბექენდ API
კვირა 18

ავტორიზაცია/რეგისტრაციის საფუძვლები

 • ავტორიზაცია/რეგისტრაცია
 • სესიები
 • პაროლით ავტორიზაცია
 • Oauth 2.0 - ის გაცნობა
კვირა 19

ტესტირება - ნაწილი II

 • რატომ გვჭირდება ტესტები?
 • რა არის Mocha?
 • ტესტირების მნიშვნელოვანი კონცეფციები
კვირა 20

შესავალი მონაცემთა ბაზებში

 • მონაცემთა ბაზბის ტიპები
 • შესავალი PostgreSQL - ში
 • რელაციური ბაზების დიზაინის საფუძვლები
 • ნორმალიზაცია
კვირა 21

მონაცემთა ბაზები და Back-End

 • მონაცემთა ბაზების გამოყენება Node.js აპლიკაციებში
 • ORM - ების გაცნობა და გამოყენება
კვირა 22

APIs

 • შესავალი API დიზაინსა და დეველოპმენტში
 • რა არის Swagger?
 • რა არის OpenAPI?
კვირა 23

ფრონტისა და ბექის დაკავშირება

 • რა არის ასინქრონული JavaScript?
 • რა არის Promise - ები?
 • Async-Await - მექანიზმის გამოყენება
 • API - ებთან ინტერაქცია HTTP მოთხოვნების გამოყენებით
კვირა 24

უსაფრთხოება

 • ვების უსაფრთხოების ფუნდამენტური საკითხების განხილვა
 • მონაცემთა უსაფრთხოება
 • როლებზე დაფუძნებული წვდომის კონტროლი
კვირა 25

შესავალი მონაცემთა სტრუქტურებში

 • ნოუდები
 • ბმული სიები
 • ორმაგად ბმული სიები
 • რიგები
 • სტეკები
კვირა 26

შესავალი ალგორითმებში

 • რეკურსია
 • დიდი O ნოტაცია
 • Bubble Sort
 • Merge Sort
 • Quicksort
კვირა 27

შედარებით რთული ალგორითმები

 • შედარებით რთული და ცნობილი ალგორითმები,
 • ორობითი ძებნა და ხეები
 • გრაფები
   
კვირა 28

მზადება გასაუბრებებისთვის

 • რეზიუმეს მომზადება,
 • ნასწავლი საკითხების გადახედვა და დიდი სურათის წარმოდგენა
 • საკუთარი ისტორიის მოფიქრება, დაწერა და ვარჯიში მის მოყოლაში
 • ვარჯიში საკუთარი თავის, უნარების და ნამუშევრების პრეზენტაციაში
კვირა 29

"Mock გასაუბრებები"

 • ინტერვიუს შესაბამისი გარემოს მოწყობა
 • საცდელი ინტერვიუების ჩატარება როგორც ჯგუფის სხვა წევრებთან ასევე მენტორებთან
კვირა 30

სამსახურის მოძებნა

 • ვაკანსიების მოძიება
 • რეკომენდაციების მიღება
 • კომპანიებთან კომუნიკაციის დაწყება

 

30 - ე კვირის შემდეგ პროცესი გრძელდება და კომუნიკაციას ვინარჩუნებთ მანამ სანამ ჯგუფის ყველა წევრი არ დაიწყებს მუშაობას.

ვაგრძელებთ ვაკანსიების ძებნას, რეკომენდაციების გაწევას სხვადასხვა კომპანიებში და ერთმანეთის დახმარებას რომ ყველამ მაქსიმალურად სწრაფად და მაქსიმალურად კარგი პირობებით დაიწყოს მუშაობა.