კიბერ უსაფრთხოება

კურსის შესახებ ინფორმაცია განახლდება სექტრემბერში. მანამდე გაეცანით სხვა კურსებს..

Laptop  Icon - Academy Webflow Template
ონლაინ ვიდეოები
Files Icon - Academy Webflow Template
ქვიზები და ტესტები
Chat Icon - Academy Webflow Template
აქტიური ქომუნითი
Mentor Icon - Academy Webflow Template
სადისკუსიო სივრცე

კურსის შესახებ

კურსის შესახებ ინფორმაცია განახლდება 2024 წლის სექტემბრამდე.

სილაბუსი

სილაბუსი  გამოქვეყნდება 2024 წლის სექტემბრამდე.

შეფასებები

Stars Icon - Academy Webflow Template

Stars Icon - Academy Webflow Template

Stars Icon - Academy Webflow Template