Python

ისწავლე ყველაზე პოპულარული პროგრამირების ენა და მოემზადე მომავლისთვის 🔥🐍


Python - Backend (Django & Django Rest Framework)

Python-ის ბექენდ პროგრამა დაგეხმარება გზა გაიკვლიო ვებ დეველოპმენტში და შექმნა დინამიური, მაღალი დონის ვებ აპლიკაციები.

ვისთვისაა ეს პროგრამა?

ეს პროგრამა ერგება სრულიად 0 - იდან დამწყებებს 🔥

ვინ იყენებს Pythons - ს და Django - ს?

ისეთი გიგანტი კომპანიების პლატფორმები, როგორიცაა Spotify, Instagram, Dropbox, Pinterest, Youtube, Nasa, National Geographic და სხვა მრავალი სისტემა შექმნილია Python - ისა და Django - ს გამოყენებით.

როგორია სწავლის პროცესი Python - ის პროგრამაზე?

 • Პროგრამის განმავლობაში დაეუფლები Back-End სისტემების შექმნის ხელოვნებას, RESTful API-ების აწყობას და Დამატებით არჩევითად შეგიძლია ისწავლო სხვა Python-ის ფრეიმვორკები - Flask და FastAPI.

 • ამ ყველაფერთან ერთად ისწავლით სხვადასხვა მონაცემთა ბაზების გამოყენებას და მათი დახმარებით, კომპლექური სისტემების იმპლემენტაციას.

 • მიიღებ მონაწილეობს უამრავ პროექტში, გაიცნობ სხვა სტუდენტებს და გააკთებ მათთან კოლაბორაციულ პროექტებს.

 • ჩვენთან სწავლის პროცესში შექმნი საკმაოდ დიდი მოცულობის რეზიუმესა და პორტფოლიოს.

 • Სასწავლო პროცესი მოიცავს კვირაში 1 თეორიულ და 3 პრაქტიკულ (სემინარი) ლექციას.

 • თუ სამენტორო პაკეტს შეიძენ, კვირის განმავლობაში, საღამოს საათებში, კონტაქტი გექნება, გამოცდილ მენტორებთან, რომლებიც დღეში 4 საათის განმავლობაში, საღამოს 18:00-იდან 22:00-მდე პირადად შენ დაგეხმარებიან ყველანაირი პრობლემის გადაჭრაში. Ისინი მოგცემენ რჩევებს და დაგეხმარებიან პროექტების აწყობაში.

 • Დამატებით გექნება წვდომა ალგორითმებისა და მონაცემთა სტრუქტურების ვიდეო მასალაზე, სადაც გავივლით leetcode-ის დავალებებს, რომლებიც დაგეხმარება ტექნიკური ინტერვიუების გავლაში.

Python - ის პროგრამის - 5 ეტაპიანი სასწავლო გეგმა

 1. I ეტაპი - შესავალი პროგრამირებაში და Python საფუძვლები - აქ შენ შეისწავლი Python-ს, როგორც პროგრამირების ენას, გააკეთებ 50+ დავალებასა და პროექტს.
 2. II ეტაპი - შესავალი ვებ ტექნოლოგიებში, შესავალი Backend-ში - აქ წარმოდგენა შეგექმნება დიდ სურათზე, გაიგებ თუ რას აკეთებს backend დეველოპერი, ვისწავლით მონაცემთა ბაზებს, დავიწყებთ Django-ს სწავლას.
 3. III ეტაპი - Django Rest Framework - ვისწავლით API აწყობას DRF საშუალებით, გამოვყოფთ კლიენტს სერვერისგან, ვიმუშავებთ დამატებით ვებ პრორექტებზე.
 4. IV ეტაპი - არჩევითი დამატებითი კურსი Flask ან FastAPI. - შეგიძლია დამატებით ისწავლო პითონის რომელიმე სხვა ფრეიმვორკი და შექმნა პროექტები მათი გამოყენებით.
 5. V ეტაპი - Advanced Django and Backend - შევეხებით მეტად კომპლექსური აპლიკაციების დეველოპმენტს და ავაწყობთ არასტანდარტული ფუნქციონალის მქონე სისტემებს.

Python - ის პროგრამით სასწავლო თემები დეტალურად

საფუძვლები

 1. Introduction to Python - Environment setup, Data types, logical operations, bugs, comments, I/O
 2. Functions, Variables - Functions, Variables, Def, return,round
 3. Conditionals If Statements, Conditionals, or, and, match
 4. Loops - While loops, For loops, Improving User input, Lists, Dicts, Sets, Length
 5. Exceptions - Exceptions, try, else, pass, Runtime Errors
 6. Libraries - Command-line arguments, Random, APIs, Packages,request
 7. Unit Tests - Pytest, assert, Organizing tests
 8. File I/O - Open, with, csv, PIL, json
 9. OOP - classes, raise, decorators, static methods, class methods Inheritance, polymorphism,encapsulation, operator overloading
 10. Other - Global variables, Constants, Docstrings,Unpacking, map, args and kwargs, list comprehensions, filter enumerate, generators and iterators, argparse

Django & Django Rest Framework

 1. Introduction to Django
 • What Is A Web Framework?
 • MVT model (MVC & MVT)
 • Django environment setup
 • Django structure
 • Django apps
 • First web application
 1. Django Views and URLs
 • Templates and template inheritance
 • Routes
 • Data from URL to view, view to template
 • Static Files integration
 1. Django and Databases
 • ORM
 • SQL
 • Relational vs Non Relational Databases
 • Models and tables
 • Migrations
 • Sqlite overview
 1. Forms and Django Admin
 • CRUD
 • Django forms
 • Form validation
 • Database Relationships
 • Django admin
 1. User Authentication And Authorization
 • Registration/Authorization
 • Cookies
 • Flash Messages
 • Django built-in authentication system
 • Tokens
 1. Introduction to DRF (Django Rest Framework)
 • Setup
 • Introduction to REST
 • API Development
 • Understanding the roles of the client and server in a web application
 • Basic API view and response with JSON
 1. Serializers, Class-Based
 • Views and Viewsets
 • Converting complex data types to Python data types
 • Viewsets
 • Views for different HTTP methods
 1. Authentication(tokens) andPermissions with DRF
 • API endpoint restriction
 • Token and session authentication
 • Managing user sessions and tokens
 • Error Handling
 1. Filtration, Pagination and Advanced DRF topics
 • Pagination controls to API endpoints
 • Implementing Filtration
 • Versioning
 • Filtering Data in API Views with Query Parameters