სასწავლო პროგრამები

BitCamp AI - ხელოვნური ინტელექტი

ხელოვნური ინტელექტის სალექციო და სამენტორო პროგრამები მზადების პროცესშია.

წინა
მენტორის აყვანა